Viktigt! Skaka alltid ditt paraply ett par gånger innan du fäller upp det! Detta minskar skaderisker i ställningen och gäller alla paraplyer.

KÖPVILLKOR

PRODUKTER

  • Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms om inte annat anges.
  • För att se fraktpriser, vänligen gå till kassan eller se sektionen med ”vanliga frågor”.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpvillkor är tillämpliga i de fall då svensk lag inte stipulerar något annat. För privatkonsumenter gäller distansavtalslagen och konsumentköplagen. Distansavtalslagen anger också vilka skyldigheter som ligger på köparen och vilka rättigheter Cedek AB har.

BESTÄLLNING

Vi kräver att du som beställer är minst 18 år gammal, annars får du inte beställa eller köpa varor på finaparaplyer.se. Är du under 18 år får du be din målsman beställa åt dig. All form av bedrägligt beteende såsom till exempel att olovligen utnyttja annans betalningsmedel utan dennes medgivande eller brott som leder till ekonomisk skada för Cedek AB polisanmäls.

Cedek AB reserverar sig för tryckfel, fel i information, fel i produktbeskrivningar på hela sitt sortiment. Eventuella bilder skall ses som exempel på illustrationer och kan inte garanteras återge produkten exakt.

Vi reserverar oss för att produkter kan ta slut i lager hos Cedek AB eller hos Cedek ABs leverantörer. Om beställning av lagervara eller beställningsvara inte kan uppfyllas, skall Cedek AB hållas skadeslös. Givetvis återgår eventuell förskottsbetalnings till köparen om beställningen inte kan levereras.

BETALNING

Fraktkostnader tillkommer i vissa fall och anges då i kassan. Vi använder betalningssystem via Payson, vilket möjliggör betalning med ett flertal olika kontokort, direktbetalning via internetbank samt betalning via faktura.

Cedek AB reserverar sig för felaktiga priser, prisändringar och slutförsäljning. Vid uppenbara prisfel kan Cedek AB tvingas häva köpet, men i så fall skall orsakerna till detta förklaras för kunden i samband med hävandet av köpet.

Samtliga priser anges i SEK inklusive moms om icke annat anges.

Kortbetalning och betalning via internetbank

Vid försäljning via konto- eller kreditkort samt internetbank börjar dessa villkor att gälla så fort transaktionen godkänts. Vi tar inte ut någon avgift av våra kunder för betalning med konto- eller kreditkort via Payson eller Paypal.

Betalning via faktura

Om Paysonfaktura

Vi erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB.

Betalningsvillkor är 10 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 19 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.

Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt

”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.”

Information om pantsättning

Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till Gothia Financial Group AB.

PRIS FÖR FRAKT OCH ADMINISTRATION

De aktuella priserna för frakt och administration visas i kassan. För närvarande är de 49 SEK för DHL Service Point och 69 SEK respektive 99 SEK med posten beroende på paketets storlek.

AVBESTÄLLNING, LEVERANS, ÄGANDERÄTT

I de fall kunden önskar avbeställa så skall detta meddelas Cedek AB så fort som möjligt. Om beställningen redan expedierats kan avbeställning inte ske. Avbeställning är enbart giltig om Cedek AB skickat bekräftelse till kunden via e-mail att avbeställningen är möjlig och beställningen har annulerats. Om beställningen expedierats eller av andra anledningar inte kunnat annuleras är kunden skyldig att ta emot beställningen. Det är inte möjligt att avbeställa produkter eller tjänster som utformats eller färdigställts specifikt för kundens räkning.

Cedek AB använder sig av följande normala leveranstider:

  • Lagervaror levereras från Cedek AB inom 1-3 vardagar efter genomförd beställning, normalt skall varorna finnas hos kunden inom 2-4 vardagar beroende på fraktspeditören.
  • Beställningsvaror levereras från Cedek AB inom 6-14 vardagar efter genomförd beställning, normalt skall varorna finnas hos kunden inom 7-15 vardagar beroende på fraktspeditören.
  • Huruvida en vara är lagervara eller neställningsvara visas på respektive produktsida.

Cedek AB reserverar sig för eventuella förseningar, utökade leveranstider, utgående sortiment och slutförsäljning. Om leveranstiderna bedöms bli längre än de för Cedek AB normala leveranstiderna, skall kunden meddelas. I de fall Cedek AB inte kan leverera beställda produkter inom 30 dagar har kunden rätt att häva köpet. Vid slutförsäljning eller att produkten utgått ur sortimentet förbehåller sig Cedek AB rätten att häva köpet.

Outlösta försändelser orsakar merkostnader för Cedek AB och konsumenten debiteras då med 250SEK plus moms för att täcka Cedek ABs merkostnader.

Samtliga varor ägs av Cedek AB till dess de till fullo betalats.

ÅNGERRÄTT

Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra köp inom 14 dagar när du handlar inom Sverige. Du måste då meddela Cedek AB inom 14 dagar efter att du mottagit din vara. Du meddelar Cedek AB förslagsvis via e-post eller vanlig post.

Observera att du som beställare endast kan utöva din ångerrätt om varan är i väsentligt oförändrat skick. Detta innebär i praktiken att du får undersöka varan, men inte använda den, slita på den, manipulera den, eller på annat sätt orsaka slitage eller åverkan på varan. Ångerrätten gäller alltså inte om du använt varan.

Om du väljer att utnyttja din ångerrätt måste du återsända varan till Cedek AB i oförändrat skick enligt ovan. Cedek AB återbetalar priset för varan inom 30 dagar från det att Cedek AB mottagit varan om varan är i väsentligt oförändrat skick.

Om du överenskommer med Cedek AB om en ersättningsvara erhåller du utbetalning på eventuell mellanskillnad samt rimliga fraktkostnader för att returnera den vara ångerrätten tillämpats för.

Om ingen överenskommelse om ersättningsvara träffats skall konsumenten stå för fraktkostnader för retur av varan till Cedek AB.

REKLAMATION

Transportskador

Vid synlig eller dold transportskada skall du så fort som möjligt reklamera detta till speditören. (I de flesta fall Posten, telefon 020-23 22 21.) Reklamation till speditören måste göras så fort som möjligt, senast inom sju dagar.

Produktfel

Obs! Skaka alltid ditt paraply innan du fäller upp det. Detta skall göras med samtliga paraplyer och minskar risken att ekrarna fastnar i varandra vilket kan leda till att paraplyet går sönder. Om du fäller upp paraplyet med kraft utan att ha skakat på det först, räknas det som handhavandefel. Du har sex månaders garanti för produktfel, detta enligt konsumentköplagen. Detta gäller produktfel som är ursprungliga och inte om produkten gått sönder på grund av till exempel, men ej begränsat av, felaktigt handhavande, överdrivet slitage. Har du problem med produktfel som du upptäckt efter sex månader, hör ändå av dig till Cedek AB så kanske vi kan hjälpa till på något sätt, även om Cedek AB inte på något sätt har skyldighet att göra detta.

ANSVAR FÖR FEL

Cedek ABs ansvar för fel är begränsat till dessa köpvillkor. Cedek AB bär inget ansvar, vare sig direkt eller indirekt, för exempelvis, men icke begränsat till, leveransförseningar, merarbete, ekonomisk skada, felaktig användning av produkter etc.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH DATABEHANDLING

Cedek AB sprider aldrig dina personuppgifter till en tredje part förutom det som är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot våra kunder, men Cedek AB kan använda dem för reklam relevant för Cedek ABs olika produktutbud, butiker, dotterbolag och liknande. Säg till om du vill bli borttagen ur vår databas, det ställer vi naturligtvis upp på.

Du  som är registrerad hos oss har rätt till följande:

-          Att begära registerutdrag, få uppgifter korrigerade om de är felaktiga, eller bli raderade

-          Dataportabilitet, att invända mot behandling, återkalla samtycke, att inge klagomål till Datainspektionen

De uppgifter vi sparar, under max tio år, är begränsat till följande: Namn, adress (både faktura- och leveransadress), organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress samt IP-adress, geografisk information, enhetsinformation, referensnummer till genomförd betalning, vilka varor som köpts samt datum för interaktioner. Uppgifterna sparas för att vi skall kunna uppfylla vårt avtal gentemot dig som kund, samt av bokföringsskäl(lagkrav) eller för reklamationssituationer (lagkrav) eller nyhetsbrev eller utskick (marknadsföring genom samtycke).

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till vår logistikpartner, speditörer samt den betalningsleverantör du själv väljer i kassan. Vill du veta mer om dessa partners eller har allmänna frågor kring databehandling eller vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@finaparaplyer.se.

När du godkänner våra köpvillkor så godkänner du även vår personuppgiftspolicy enligt ovan.

För mer information kring vår integritetspolicy, se följande länk: http://www.finaparaplyer.se/content/5-sekretesspolicy

TVISTER

Vid eventuella tvister har Cedek AB som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

FORCE MAJEURE

Vid så kallad force majeure, det vill säga extrema händelser utanför Cedek ABs kontroll såsom exempelvis krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och liknande händelser som Cedek AB omöjligtvis kunnat förutse skall hänföras till force majeure, och Cedek AB befrias i sådana fall från sina förpliktelser att uppfylla ingånga avtal.

ÖVRIG INFORMATION

Cedek AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra all information, inklusive,  men utan begränsning av, priser, produkter, sortiment, produktinformation, specifikationer med mera.